‌ برگزاری بیش از بیست همایش ، سمینار و … در زمینه ­های مدیریت ، مهندسی ، اقتصادی ، بازاریابی و کسب و کار در سال­های ۹۳ تا ۹۷