دوره های تخصصی نرم افزارها
عنوان دورهمدت (ساعت)تاریخ شروعظرفیتشهریه (ریال)نام استادثبت نام
Revit Architecture4899/04/011520/000/000مهندس وحدتثبت نام
3dmax مقدماتی – پیشرفته6498/04/011525/000/000مهندس سیدانثبت نام
اتوکد(دو بعدی و سه بعدی)4899/04/011520/000/000خانم مهندس مرتضویثبت نام
کاربرد نرم افزار های گرافیکی در معماری داخلی
(Photoshop, sketch up)
4899/04/011520/000/000مهندس وحدتثبت نام
نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با
REVIT MEP
4299/04/011520/000/000مهندس خراشادیزادهثبت نام
نرم افزار های تاسیساتی:
CarrierHAP

4299/04/011520/000/000مهندس خیرخواهثبت نام
نورپردازی در معماری داخلی (نرم افزار dialux)4899/04/011520/000/000دکتر کفاشثبت نام