عنوان دورهمدت (ساعت)تاریخ شروعظرفیتشهریه (ریال)نام استادثبت نام
Revit Architecture4898/12/1157/200/000مهندس وحدتثبت نام
3dmax مقدماتی – پیشرفته6098/11/30159/200/000مهندس سیدانثبت نام
اتوکد(دو بعدی و سه بعدی)4899/2/1154/500/000خانم مهندس مرتضویثبت نام
کاربرد نرم افزار های گرافیکی در معماری داخلی
(Photoshop, sketch up)
4899/2/1157/200/000مهندس وحدتثبت نام
نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با
REVIT MEP
4898/12/1157/200/000مهندس خراشادیزادهثبت نام
نرم افزار های تاسیساتی:
CarrierHAP

4899/2/1157/200/000مهندس خیرخواهثبت نام
نورپردازی در معماری داخلی (نرم افزار dialux)4898/11/20157/200/000دکتر کفاشثبت نام